• Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sek.
  • Håll 2 m avstånd.
  • Stanna hemma vid symptom
  • Vi följer råden från Folkhälsomyndigheten.