Vårt sociala engagemang

Vi brinner för bygden

Vi på PR Husbilar har alltid värnat om vår hembygd och samhället vi lever och verkar i. Därför ser vi det som en självklarhet att hjälpa till att bidra till en ökad tillväxt och bättre villkor för företag, föreningar och människor i vår region.

Vi sponsrar exempelvis gärna ideella föreningar med lokal anknytning, ofta idrottsklubbar men även föreningar och andra med anknytning till skola och kultur. Som medlem i Bjärkeföretagen jobbar vi för den lokala utvecklingen genom att utbyta kunskap, sponsra evenemang och samarbeta med andra företag i trakten.

Vid sidan av det lokala engagemanget har PR Husbilar också alltid värnat om att ge bidrag till Barncancerfonden som kämpar mot barncancer och hjälper drabbade barn, ungdomar och deras familjer att få den vård och det stöd de behöver. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi stödjer Barndiabetesfonden 2024

Vi ställer oss även bakom Barndiabetesfonden, en organisation som forskar kring sjukdomen och skapar hopp till de som drabbats. Typ 1-diabetes är en sjukdom som påverkar hela familjen, med blodsockerkontroller och insulininjektioner dygnet runt, livet ut. Ibland räcker inte orken till. Det behövs hopp om ett botemedel. Nu. Vi är med i kampen mot typ 1-diabetes. Gå med du också!