Fordonsservice

Verkstad och service

Vi servar i första hand själva bodelen, men utför även service och reparationer på själva bilen, vår rekommendation är att en gång om året lämna in husbilen på service. Det bästa är att göra service under hösten, då belastningen på verkstaden inte är lika hög. Boka gärna service i god tid så att vi kan beställa hem eventuella reservdelar om det är något som skall bytas eller monteras. De vanligaste reservdelarna har vi normalt alltid i lager och beställs av vår reservdelsansvarige Tore Larsson.

Alla nya husbilar gås igenom vad gäller exempelvis funktion, gasol- och fukttest före leverans och förses med den extrautrustning som kunden beställt. Personalen följer ett protokoll och prickar av punkterna efter hand. Även alla begagnade husbilar gås igenom mycket noggrant innan de lämnas ut till kund. Givetvis lämnar vi garantier på alla bilar som vi levererar.

SERVA HUSBILEN REGELBUNDET

Även om allt är i toppskick vid leveransen krävs återkommande bromsvätske- och oljepåfyllning, kamremsbyte eller AC-service.

Kamrem
De allra flesta husbilar har kamrem som skall bytas. Rekommendationen enligt FIAT är att byta den efter ca 6-6.500 körda mil eller minst vart 4:e-5:e år.

Däck
Kontrollera fordonets däck med jämna mellanrum. Även om de inte är slitna kan de vara föråldrade och risken för en däckexplosion ökar. Det är inte en rolig erfarenhet och den kan bli mycket kostsam och orsaka stor skada.

Vi kränger, balanserar och byter dina däck.
Fråga oss om bästa pris.

AC
Har din AC i bilen slutat fungera eller fått sämre effekt?

Ett AC-system behöver service för att fungera effektivt. Även om din AC fungerar så kan en AC-service ge en ökad livslängd samt att du undviker onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

Varför behövs det AC-service?

Det slutna systemet håller sig inte helt slutet under de väderförhållanden som råder i Sverige. Även när det gäller nya system kan det försvinna 5-10 procent av köldmediet om året.
Läckaget av köldmedel beror på att AC-systemet inte är i gång året om. För att tätningarna i systemet inte ska torka ut måste AC-systemet användas minst en gång i månaden. Under vintern då temperaturen ligger under 2-5 plusgrader belastas inte kompressorn på samma sätt som den görs under sommartid. Köldmediet kan då sakta läcka ut genom sprickor i de torra tätningarna. Dessutom kan stora temperaturvariationer, skakningar, vibrationer från motorn och krockskador leda till att det tryckutsatta köldmediet läcker ut ur AC-systemet. När mängden köldmedel minskar går kompressorn oftare än normalt, vilket ökar bränsleförbrukningen. Vår personal har genomgått den utbildning som krävs för att få serva och reparera AC-System.

Vi är certifierade och hjälper dig att utföra AC-service!

Dagens AC system ska kontinuerligt servas hos certifierade verkstäder där köldmediemängd töms, vägs och renas för att sedan återfyllas, vi rekommenderar att du gör en AC-service med 24 månaders intervall.